Περιβαλλοντικό τέλος

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους.

 

 

1

 

Προθεσμίες

Ανά τρίμηνο:

Α' τρίμηνο (01/01 έως 31/03) μέχρι 30/04

Β' τρίμηνο (01/04 έως 30/06) μέχρι 31/07

Γ' τρίμηνο (01/07 έως 30/09) μέχρι 31/10

Δ' τρίμηνο (01/10 έως 31/12) μέχρι 31/01 του επόμενου έτους.

Εξαιρετικά, κατά την πρώτη εφαρμογή, η δήλωση του Α΄τριμήνου υποβάλλεται μέχρι 31/05/2018 (Ν.4537/2018 Άρθρο 119)

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Σχετικές διατάξεις