Αίτηση ρύθμισης οφειλών

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ένταξης των ληξιπρόθεσμων προς τη φορολογική διοίκηση οφειλών σας, στις Ρυθμίσεις του Ν.4152/2013 και του Ν.4611/2019.

Προθεσμίες

Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων του ν. 4152/2013 υποβάλλεται καθ'όλη τη διάρκεια του έτους.

Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης  των διατάξεων του  άρθρου  98  του  Μέρους  Β   «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ   ΠΡΟΣ  ΤΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του ν. 4611/2019 υποβάλλεται μέχρι  και την 7η  Οκτωβρίου 2019.