30/002/000/5482/2019

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια διαγνωστικών ουσιών και χημικών αντιδραστηρίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

Διευκρινίσεις για τον Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μελανιών και λοιπών αναλωσίμων εκτύπωσης για φωτοτυπικά, εκτυπωτές και φαξ για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ.

Για τον αύξοντα αριθμό είδους 102:

 

102

EPSON WF 3010

ΕΓΧΡΩΜΟ

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

2

 

 

Παρακαλούμε η προσφορά να περιλαμβάνει και τα 3 χρώματα: 2 τεμάχια Cyan, 2 τεμάχια Magenta, 2 τεμάχια Yellow.