Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων υλικών (εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας).

"Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων υλικών (εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας)." [CPV: 30125110-5 «Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας» και 22500000-5 «Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις»]

Ματαίωση διαγωνισμού (Τελευταία Ενημέρωση: 20/11/2019)