30/002/000/5276/2021

Προμήθεια μελανιών και λοιπών αναλωσίμων εκτύπωσης για φωτοτυπικά, εκτυπωτές και φάξ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΓΧΚ