Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) και της Διεύθυνσης Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.)