Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών κοπής-ραφής υπηρεσιακών στολών για την κάλυψη των αναγκών της Α.Α.Δ.Ε. (Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ, Τελωνείο Αερ/να «Ελ.Βενιζέλος)

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών κοπής-ραφής υπηρεσιακών στολών για την κάλυψη των αναγκών της Α.Α.Δ.Ε., Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ , Τελωνείο Αερ/να «Ελ.Βενιζέλος» - Αριθ. Πρωτ. 14590