Συνοπτικός διαγωνισμός για την επέκταση - αναβάθμιση του συστήματος ασφάλειας - συναγερμού κ. ά. (Τελωνείο Ξάνθης)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επέκταση - αναβάθμιση του συστήματος ασφάλειας - συναγερμού, την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης με σύστημα καμερών, την υπηρεσία οπτικής επιβεβαίωσης συναγερμού με Κέντρο Λήψεων Σημάτων, την συνδρομή του συστήματος συναγερμού προς το κέντρο λήψης σημάτων και την ετήσια προληπτική συντήρηση των συστημάτων συναγερμού – καμερών - πυρανίχνευσης. (Τελωνείο Ξάνθης)