Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης

Προθεσμίες
  • Όταν η μετάταξη γίνεται προαιρετικά η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε 2 μήνες (έως 28.2 ή 29.2) από την ημερομηνία μετάταξης λαμβανομένης πάντα ως ημερομηνία μετάταξης την 01/01 του έτους.
  • Όταν η μετάταξη γίνεται υποχρεωτικά η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε 2 μήνες από την ημερομηνία μεταβολής /μετάταξης.