Ρυθμίσεις με ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις

Από την σελίδα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις των ρυθμίσεών σας, καθώς και τα τυχόν ποσά επιστροφών φόρων και καταβολών που εκκρεμούν προς πίστωση, όπως  αυτά  έχουν υπολογιστεί με βάση το άρθρο 87 του ν.5104/2024 (ΦΕΚ Α’/58/19.4.2024) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

Βίντεο

Tα βίντεο που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ φιλοξενούνται στο YouTube, παρακολουθώντας τα αποδέχεστε τους όρους χρήσης του και την εγκατάσταση cookies στη συσκευή σας από το YouTube (cookies τρίτου). Η ΑΑΔΕ δεν σχετίζεται με την εγκατάσταση και χρήση αυτών των cookies ούτε συλλέγει σχετικά στοιχεία.