Στοιχεία υποβολών Ε1-Ε2-Ε3 έτους 2020

1. Σύγκριση υποβολών αρχικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) 2017 - 2020

1

2. Στοιχεία ωριαίων υποβολών (31-12-2020)

Το παρακάτω γράφημα δείχνει τον συνολικό αριθμό των υποβληθεισών δηλώσεων, των τελευταίων 7 ημερών, ανά ώρα της ημέρας. 

2

 

3. Στατιστικά στοιχεία εκκαθαρισμένων δηλώσεων (31-12-2020)

3

4. Πίνακας ημερήσιας κίνησης υποβολών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 (31-12-2020)

Τελευταία ενημέρωση στοιχείων πίνακα: Παρασκευή, 01/01/2021 12:10 πμ

4