Στοιχεία λογιστή

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να αναζητήσετε τα στοιχεία ενός λογιστή.

Προθεσμίες

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Βήμα-βήμα
  1. Συμπληρώνω τον Α.Φ.Μ. του λογιστή
  2. Επιλέγω «Αναζήτηση Λογιστή»
Σχετικές διατάξεις