Συμφωνία FATCA Ελλάδας-ΗΠΑ

Για την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών και του IRS προβλέπονται διάφορα μοντέλα επικοινωνίας. Η Ελλάδα βάσει της συμφωνίας που έχει υπογράψει θα ακολουθήσει το μοντέλο 1Α. Σε τεχνικό επίπεδο το μοντέλο απαιτεί την αποστολή των στοιχείων στη φορολογική αρχή της Ελλάδας και στη συνέχεια προώθηση των στοιχείων στην Αμερικανική πλευρά.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η επικοινωνία μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της φορολογικής αρχής θα γίνεται με αρχεία τύπου XML. Τα αρχεία για διευκόλυνση όλων των μερών θα ακολουθούν το πρότυπο αναφοράς XML 2.0, όπως αυτό περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που ανακοινώνει το IRS.

Το πρωτόκολλο επικοινωνίας του IRS επιβάλει εκτός της αποστολής του XML, την αποστολή επιπλέον αρχείων μετα-δεδομένων, καθώς και την κρυπτογράφηση όλων των αποστελλόμενων αρχείων.

Για την αποστολή των στοιχείων προς την Ελληνική φορολογική αρχή απαιτείται μόνο το αρχείο XML με τα δεδομένα. Το αρχείο δεν θα συνοδεύεται από μετα-δεδομένα και δεν θα είναι κρυπτογραφημένο. Οι διαδικασίες που αφορούν την ακύρωση ή διόρθωση στοιχείων συνεχίζουν να ισχύουν (αποστολή διορθωτικού ή ακυρωτικού αρχείου).

Στις παρακάτω διευθύνσεις υπάρχουν συγκεντρωμένες οι πληροφορίες που αφορούν το μορφότυπο που έχει ορισθεί από το IRS για την ανταλλαγή των στοιχείων.

https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-xml-schemas-and-business-rules-for-form-8966

Από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην σελίδα άμεσο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα links : FATCA XML v2.0 
Publication 5124, FATCA XML Schema v2.0 User Guide

καθώς και τα δείγματα :
AmendedNilFIReport
NewNilFIReport
VoidNilFIReport 
OptionalElements

Στην σελίδα :

https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-ides-technical-faqs είναι συγκεντρωμένες όλες οι "συχνές ερωτήσεις" που αφορούν το έργο.

 

Τεχνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το τμήμα "Data Format and Structure".

Στις προδιαγραφές του αρχείου τύπου XML δεν αναμένονται τροποποιήσεις, πχ προσθήκη στοιχείων, αλλά εξετάζεται αν απαιτείται να διαφοροποιηθούν οι έννοιες κάποιων από τα υπάρχοντα πεδία ώστε να εξυπηρετηθεί καλύτερα η αποστολή των στοιχείων προς τη φορολογική αρχή.

Ως παράδειγμα, αναφέρουμε μια υποθετική διαφοροποίηση, πχ το στοιχείο MessageRefId θα πρέπει να περιλαμβάνει ως πρώτο συστατικό το ΑΦΜ του οργανισμού που στέλνει τα στοιχεία.

Για διευκόλυνση της ανάγνωσης των τεχνικών προδιαγραφών του σχήματος (XML 2.0) θα πρέπει να σημειωθεί ότι τo element "PoolReport" δεν χρησιμοποιείται στην ανταλλαγή στοιχείων στην περίπτωση της Ελλάδας.

Κατά την πρώτη ανταλλαγή στοιχείων θα πρέπει να αποσταλούν στοιχεία για τα έτη 2014, 2015, 2016, 2017. Το κάθε έτος θα σταλεί με ξεχωριστό αρχείο. Ο μορφότυπος είναι για όλα τα αρχεία ο ίδιος (XML 2.0). Τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στα αρχεία πρέπει να είναι τουλάχιστον τα στοιχεία που το IRS είχε ορίσει ως απαραίτητα για κάθε περίοδο. Σε περίπτωση που το αρχείο περιλαμβάνει και στοιχεία τα οποία δεν ήταν απαραίτητα για τη συγκεκριμένη περίοδο υποβολής, το IRS θα αποδεχθεί τα επιπλέον στοιχεία, αλλά σε περίπτωση που εντοπίσει λάθος σε αυτά το αρχείο θα πρέπει να διορθωθεί και να σταλεί ξανά.

Λεπτομέρειες σχετικές με τα απαραίτητα στοιχεία ανά περίοδο περιλαμβάνονται στη σελίδα: https://www.irs.gov/businesses/corporations/summary-of-fatca-timelines

 

  • Τμήμα του εγχειριδίου χρηστών της εφαρμογής «Σύστημα υποβολής Στοιχείων Σ.Α.Υ.Σ FATCA / FRS», που αφορά τους χρήστες των ρηματοπιστωτικών δρυμάτων (έγγραφα χρήστη v3.0.zip).


ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ FATCA

Στο σύνδεσμο  www.aade.gr/diethni-themata/themata-diethnoys-forologikoy-periehomenoy-kai-teloneiakoy-periehomenoy θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την νομοθεσία σε θέματα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας