Συνδυασμοί Ταμειακών Μηχανών - POS

 

Ready Ο συνδυασμός ταμειακής μηχανής και POS, έχει δοκιμαστεί και είναι έτοιμος για διασύνδεση
On UAT Ο συνδυασμός ταμειακής μηχανής και POS είναι υπό δοκιμή
Scheduled Έχει προγραμματιστεί ραντεβού για την δοκιμή του συνδυασμού ταμειακής μηχανής και POS
Red Δεν λειτουργεί ο συνδυασμός POS με Ταμειακή Μηχανή ως προς τη διασύνδεσή τους