Σύστημα Διαχείρισης Πετρελαίου Θέρμανσης

Το Σύστημα Διαχείρισης Πετρελαίου Θέρμανσης είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει την παρακολούθηση της διακίνησης του πετρελαίου θέρμανσης σε όλα τα στάδια από τον εκτελωνισμό μέχρι την παράδοση στον τελικό καταναλωτή. Υποχρέωση υποβολής στοιχείων έχουν όλες οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες που εμπορεύονται πετρέλαιο θέρμανσης, είτε ως προμηθευτές, είτε ως πωλητές. Πρακτικά όλες οι εταιρίες που έχουν Άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών και όλοι οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας στους οποίους έχει χορηγηθεί Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Προθεσμίες

Όλες οι επιχειρήσεις που εμπορεύονται πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.
Η υποβολή των κινήσεων είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις του μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. και μπορεί να γίνει με υποβολή των στοιχείων MONO ηλεκτρονικά. Οι κινήσεις πρέπει να υποβάλλονται εμπρόθεσμα εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Εγχειρίδιο χρήσης / Πληροφοριακό υλικό
Σχετικές διατάξεις

http://www.ifestos.mnec.gr/info.html

Υπουργικές Αποφάσεις - Τηλεγραφήματα