Τέλη κυκλοφορίας ΝΠ - Ιδιοκτητών μεγάλου αριθμού οχημάτων

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα εικόνα των οχημάτων σας και να εκτυπώσετε τα έντυπα τελών κυκλοφορίας. 
Επίσης μπορεί να παραχθεί φύλλο εργασίας που περιέχει στοιχεία πληρωμής οχημάτων για εταιρείες με μεγάλο πλήθος.

Προθεσμίες

Τα τέλη κυκλοφορίας ενός έτους καταβάλλονται εμπρόθεσμα

  • το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους (1/11 έως 31/12)
  • την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα εάν το όχημα ταξινομηθεί εντός του τρέχοντος έτους.
  • Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2024, που λήγει την 31-12-2023, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και 29-2-2024.
Βήμα-βήμα
  1. Επιλέγω «Κατάσταση οχημάτων» για να εμφανιστούν τα οχήματα
  2. Επιλέγω «Εκτύπωση εντύπου τελών κυκλοφορίας» για τα εν κινήσει οχήματα
  3. Επιλέγω «Αρχείο σε Φύλλο Εργασίας» για Κατάσταση Τελών Κυκλοφορίας εταιριών με μεγάλο αριθμό οχημάτων
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις