Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) - Τελωνειακή Επιβολή

Το εμπόριο εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) προκαλεί μεγάλη ανησυχία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί πλήρως για την αποτελεσματική επιβολή αυτών των δικαιωμάτων και την προώθηση υψηλότερων προτύπων προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και άλλων προϊόντων που παραβιάζουν τα ΔΔΙ που διατίθενται στην ΕΕ έχουν κατασκευαστεί σε τρίτη χώρα. Για να αποφευχθεί η εισαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων, τα τελωνεία διαδραματίζουν καίριο ρόλο.

Επισημαίνεται ότι όταν κάποιος αγοράζει παραποιημένα προϊόντα γίνεται συμμέτοχος στην:

• ενίσχυση της  παράνομης παραγωγής σε συνθήκες ύποπτες.
• πληρωμή επιπλέον φόρων
• οικονομική ενίσχυση ατόμων που φοροδιαφεύγουν
• μείωση των θέσεων εργασίας
• καταστροφή του περιβάλλοντος ( μη τήρηση περιβαλλοντολογικών διατάξεων ΕΕ στην παραγωγή  προϊόντων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας)


Διαβάστε τα τελευταία νέα σχετικά με τις e-AFA!

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΔΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΕΠΙΒΟΛΗ ΔΔΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ