Εξαγωγή και έξοδος εμπορευμάτων

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται ενημέρωση σχετικά με την τελωνειακή διαδικασία εξαγωγής και εξόδου εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, με σκοπό τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων και γενικότερα των συναλλασσομένων που εμπλέκονται στη διεκπεραίωση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων κατά την εξαγωγή και έξοδο εμπορευμάτων σε τρίτες χώρες.