Αποθήκευση

Η Αποθήκευση αποτελεί κατηγορία των Ειδικών Καθεστώτων η οποία περιλαμβάνει το καθεστώς της Τελωνειακής Αποταμίευσης και το καθεστώς των Ελευθέρων Ζωνών.

  • Το καθεστώς Τελωνειακής Αποταμίευσης επιτρέπει την εισαγωγή και παραμονή/αποθήκευση μη ενωσιακών εμπορευμάτων σε τελωνειακά καθορισμένους και ελεγχόμενους χώρους, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, για απεριόριστο χρονικό διάστημα, με αναστολή καταβολής δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων.
  • Το καθεστώς των Ελευθέρων Ζωνών αφορά σε τελωνειακά ελεγχόμενα τμήματα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, σαφώς διαχωρισμένα από αυτό, όπου εισέρχονται: α) μη ενωσιακά εμπορεύματα με αναστολή καταβολής δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων καθώς και β) ενωσιακά και εγχώρια εμπορεύματα με σκοπό να επωφεληθούν συγκεκριμένων ευεργετημάτων που παρέχονται από την Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία.
Οδηγίες Τελωνειακών Διαδικασιών
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις