Απαλλαγές ΦΠΑ - ΚΑΕ - Ταξιδιώτες

Σε αυτή την ενότητα αποσαφηνίζονται μέσω της χρήσης των συνήθων ερωτήσεων οι τυποποιημένες τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διαμετακόμισης.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις