Απαλλαγές Ταξιδιωτών Τρίτων Χωρών

Σε αυτή την ενότητα παρέχονται πληροφορίες, μέσω της χρήσης των συνήθων ερωτήσεων, σχετικά με τα όρια των δασμολογικών και φορολογικών απαλλαγών που ισχύουν για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από τρίτες χώρες.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις