Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)

Σε αυτή την ενότητα παρέχονται πληροφορίες, μέσω της χρήσης των συνήθων ερωτήσεων, σχετικά με την απαλλαγή από το Τέλος Ταξινόμησης ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις