Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής

Στην ενότητα αυτή παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την προσωρινή εισαγωγή ιδιωτικών πλοίων αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας, τα οποία χρησιμοποιούνται από πρόσωπα με συνήθη κατοικία εκτός Ε.Ε.,

Επιπλέον δίνονται πληροφορίες για τη χρήση ιδιωτικών πλοίων αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας από κατοίκους της Ε.Ε.

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις