Τρίτεκνοι – Πολύτεκνοι Γονείς

Σε αυτή την ενότητα παρέχονται πληροφορίες, μέσω της χρήσης των συνήθων ερωτήσεων, σχετικά με την απαλλαγή από το Τέλος Ταξινόμης ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από τρίτεκνους  και πολύτεκνους γονείς.

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις