Σχετικά - Υποσύστημα Δηλωτικών - Cargo Declaration /ΙCS

Το Υποσύστημα Δηλωτικών υποστηρίζει πληροφοριακά τις διαδικασίες παρακολούθησης των εμπορευμάτων τόσο όσον αφορά την είσοδό τους στην Ε.Ε. για θέματα ασφάλειας και προστασίας (έργο e-Customs/ICS) όσο και την διαχείριση των εμπορευμάτων που εισέρχονται σε αποθήκες Προσωρινής Εναπόθεσης. Αναλόγως του τρόπου μεταφοράς, υλοποιεί διαδικασίες παρακολούθησης των αφίξεων και αναχωρήσεων των σχετικών μεταφορικών μέσων. Υποστηρίζει επίσης, τις διαδικασίες διεκπεραίωσης αζήτητων και λοιπών εμπορευμάτων που παρακολουθούνται από τα τελωνεία με διαδικασίες πρωτοκόλλων.