Έκδοση v.1.2.0 – τι περιλαμβάνει:

  1. Αναγραφή επιπλέον τρόπων πληρωμής (Web Banking, POS / e-POS)
  2. Δυνατότητα επικαιροποίησης στοιχείων επιχείρησης μέσω myAADE λόγω αλλαγής των στοιχείων της στο μητρώο (προσθήκη σχετικού κουμπιού στη σελίδα «Ρυθμίσεις -> Επιχείρηση» )
  3. Υποστήριξη QR Code για έλεγχο παραστατικού: Προσθήκη QR Code στην εκτύπωση του παραστατικού με δυνατότητες: α) ανάγνωσης του μέσω QR Reader β) clickable (κάνοντας click στο QR Code στο pdf της εκτύπωσης)
  4. Νέος κωδικός τελών, "Εισφορά δακοκτονίας" με αναγραφή ποσού (Α 1156/2021 - Τροποποίηση 1138/2020)
  5. Νέοι συνδυασμοί χαρακτηρισμών σε συμφωνία με την παραγωγική έκδοση 1.0.4 του myDATA (σχετική η ανάρτηση του αρχείου: https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-01/syndiasm_charaktitistik_v1.0.4.xls)
  6. Προσθήκη Επιλογής, "Λοιπές Τρίτες Χώρες OC", σε συμφωνία με την παραγωγική έκδοση 1.0.4 του myDATA