Υποβολή Τιμοκαταλόγου αυτοκινήτων

Στην εν λόγω σελίδα ο συναλλασσόμενος - επίσημος διανομέας οχημάτων, έχει πρόσβαση με τους κωδικούς TAXISnet. Προηγείται η καταχώρηση του συναλλασσόμενου με το ΑΦΜ του ως επίσημου διανομέα από την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής μέσω της εφαρμογής "Διαχείριση Αξιών Εμπορευμάτων " στη λειτουργία Επίσημοι Διανομείς Οχημάτων.