Αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. προς χώρες της Ε.Ε.

Υποβάλετε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ προς άλλες χώρες της Ε.Ε. 

Προσοχή!

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α  ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Επισημαίνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της Ε.Ε. Για δαπάνες που διενεργήσατε στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το έτος 2020, μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση/τις αιτήσεις σας το αργότερο μέχρι την 31/3/2021. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. από και προς το Ηνωμένο  Βασίλειο. Περισσότερες πληροφορίες  θα βρείτε στην θεματική ενότητα του BREXIT https://www.aade.gr/menoy/brexit/emmesi-forologia-fpa-brexit 

1

 

Προθεσμίες - Deadlines

Μέχρι τις 30/9 κάθε έτους επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων που αφορούν επιστροφές Φ.Π.Α. του προηγούμενου έτους. Οι τροποποιητικές αιτήσεις υποβάλλονται χωρίς προθεσμίες.

Συχνές ερωτήσες - απαντήσεις/ FAQs
Εργαλεία

α) Εργαλείο για την δημιουργία αρχείων αιτήσεων vat refund (Version 1.0.3.9) Ημ/νία Ενημέρωσης 10/05/2023 (ΝΕΟ!)

β) Εργαλείο για την δημιουργία αρχείων αιτήσεων vat refund  προς ΚΡΟΑΤΙΑ μέχρι 2022 (Version 1.0.3.8) Ημ/νία Ενημέρωσης 10/02/2022

-Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την έκδοση αυτή για αιτήσεις με περίοδο έως 31/12/2022 και Νόμισμα HRK.
-Για τις αιτήσεις με περίοδο από 01/01/2023 και νόμισμα EUR θα χρησιμοποιήσετε την νεότερη έκδοση.

     
    Προσοχή!

    Για τη σωστή εγκατάσταση της νέας έκδοσης της εφαρμογής, θα πρέπει πρώτα να απεγκαταστήσετε τυχόν προηγούμενες εκδόσεις της εφαρμογής από τον υπολογιστή σας