Ανάγνωση Κλειδαρίθμου Επιχείρησης (e-Υ.Μ.Σ.)

Από την υπηρεσία αυτή μπορεί να γίνει ανάγνωση του κλειδαρίθμου για τους χρήστες οι οποίοι παρέλαβαν προσωρινό κωδικό μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-Υ.Μ.Σ.) σύστασης εταιρείας (ΚΥΑ 63577/13.06.2018, ΦΕΚ 2380/Β/21.06.2018).

Προθεσμίες

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σχετικές διατάξεις