Απολογιστική Έκθεση ΑΑΔΕ 2022

Έκθεση Απολογισμού ΑΑΔΕ 2022 και προγραμματισμού δραστηριοτήτων της για το έτος 2023