Β' Αντίτυπο βεβαιώσεων αποδοχών

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να ανακτήσετε το Β' Αντίτυπο βεβαιώσεων αποδοχών.

Προθεσμίες

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής για το Β’ Αντίτυπο Βεβαιώσεων Αποδοχών οικονομικού έτους 2013, έχει οριστεί η 31/12/13.

Οδηγίες
Βοηθητικό υλικό
  1. Πρόγραμμα για τη δημιουργία του Β΄ Αντιτύπου βεβαιώσεων αποδοχών οικ. έτους 2013.
  2. Πρόγραμμα συνένωσης αρχείων Β΄ Αντιτύπου βεβαιώσεων αποδοχών οικ. έτους 2013
Προσοχή!

Απαιτείται η εγκατάσταση JAVA 1.6 ή νεότερη έκδοση.

Εφαρμογή μετατροπής αρχείων Excel για το β’ αντίτυπο

Απαιτείται η εγκατάσταση JAVA 1.6 ή νεότερη έκδοση.

Παράδειγμα αρχείου excel μπορείτε να βρείτε στην επιλογή του υπολογιστή : Προγράμματα (Programs) / Α.Α.Δ.Ε. / Μετατροπή αρχείων Excel για το Β' Αντίτυπο / Παράδειγμα αρχείου Excel.

  1. Έκδοση για Windows (Έκδοση 1.0.0.0) 
  2. Έκδοση για άλλα λειτουργικά συστήματα (Έκδοση 1.0.0.0)
Οικ. Έτη 2011-2012

Β΄ Αντίτυπο για τα οικονομικά έτη 2011-2012 (πρόγραμμα για τη δημιουργία του αρχείου προς υποβολή) - έκδοση Windows

 

Οδηγίες Εγκατάστασης των Προγραμμάτων

Αφού κατεβάσουμε το συμπιεσμένο αρχείο fmyDesktoppublic.zip  το αποσυμπιέζουμε.

Εφόσον στον υπολογιστή μας υπάρχει εγκατεστημένη Java έκδοση 1.5 ή νεότερη, μπορούμε να εκκινήσουμε άμεσα την εφαρμογή εκτελώντας το αρχείο fmyDesktoppublic.jar. Ανάλογα με το σύστημα, αυτό μπορεί να γίνει είτε απευθείας με διπλό κλικ στο εικονίδιο του αρχείου ή μέσω μιας γραμμής εντολών όπου γράφουμε την ακόλουθη εντολή:

java -jar fmyDesktoppublic.jar

Εάν δεν υπάρχει εγκατεστημένη Java μπορούμε να μεταβούμε στο http://www.java.com και να την εγκαταστήσουμε.

Για περισσότερες οδηγίες χρήσης δείτε το αρχείο instructions.html, το οποίο βρίσκεται μέσα στον κατάλογο όπου αποσυμπιέσαμε την εφαρμογή.

Java 1.5 ή νεότερη

Διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ

Οικ. Έτη 2006-2010

Β΄ Αντίτυπο για τα οικονομικά έτη 2006-2010 (πρόγραμμα για τη δημιουργία του αρχείου προς υποβολή) - έκδοση Windows

 

Οδηγίες Εγκατάστασης των Προγραμμάτων

1. Εκτελούμε το εκτελέσιμο αρχείο που κατεβάσαμε.
2. Ακολουθούμε τα βήματα της εγκατάστασης.
3. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, μπορούμε να εκτελέσουμε την εφαρμογή από τη συντόμευση που έχει δημιουργηθεί στο μενού "Έναρξη".
4. Μπορούμε να δημιουργήσουμε και συντόμευση για το άνοιγμα της εφαρμογής στην Επιφάνεια Εργασίας επιλέγοντας από το μενού της εφαρμογής Εργαλεία -> Δημιουργία συντόμευσης στην Επιφ. Εργασίας.

Σημείωση 1: για σωστή απεικόνιση των ελληνικών χαρακτήρων στην εφαρμογή, ο υπολογιστής μας θα πρέπει να έχει ελληνικές τοπικές ρυθμίσεις (Regional Settings).
Σημείωση 2: η διαδικασία εγκατάστασης του προγράμματος απλώς αντιγράφει κάποια αρχεία στο σκληρό δίσκο. Δεν αντικαθιστά άλλα αρχεία του υπολογιστή, ούτε επηρεάζει με κάποιο τρόπο το λειτουργικό σύστημα.

Απαιτήσεις Συστήματος
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα:
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Προτεινόμενη Ανάλυση Οθόνης 1024Χ768 pixels

Διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ