Δ11 Έντυπο Παραστατικών Μεταβίβασης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών πωλητών-dealer

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά το Έντυπο Παραστατικών Μεταβίβασης Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών πωλητών-dealer (Δ11).

Προθεσμίες

Εντός δέκα (10)ημερών από την πώληση  ή την τυχόν επιστροφή (ακύρωση πώλησης) κάθε νέου Φ.Η.Μ. βλέπε ΠΟΛ. 1068/2015

Βήμα-Βήμα
  1. Επιλέγω από τις υπάρχουσες επιλογές το Είδος Παραστατικού.
  2. Συμπληρώνω το πεδίο Σειρά παραστατικού (αν υπάρχει).
  3. Συμπληρώνω το πεδίο Αριθμός παραστατικού (αν υπάρχει).
  4. Συμπληρώνω το πεδίο Ημ/νία έκδοσης.
  5. Συμπληρώνω το πεδίο  Α.Φ.Μ. Αγοραστή.
  6. Συμπληρώνω το πεδίο  Αρ. Μητρώου Φ.Η.Μ.
  7. Συμπληρώνω το πεδίο  Αριθμός Ζ.
  8. Συμπληρώνω το πεδίο  Ημ/νία
  9. Κλικ στο υποβολή.
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-1621133  (ώρες 09:00 – 15:00)