Αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. προς χώρες της Ε.Ε.

Υποβάλετε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ προς άλλες χώρες της Ε.Ε.

Προθεσμίες - Deadlines

Μέχρι τις 30/9 κάθε έτους επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων που αφορούν επιστροφές Φ.Π.Α. του προηγούμενου έτους. Οι τροποποιητικές αιτήσεις υποβάλλονται χωρίς προθεσμίες.

By the end of September of the current year all initial VAT Refund applications for the previous year must have been submitted.

Συχνές ερωτήσες - απαντήσεις/ FAQs
Εργαλεία
Προσοχή!

Για τη σωστή εγκατάσταση της νέας έκδοσης της εφαρμογής, θα πρέπει πρώτα να απεγκαταστήσετε τυχόν προηγούμενες εκδόσεις της εφαρμογής από τον υπολογιστή σας

Utilities
Important!

Before installing the updated version of the Vat Refund utility, you must unistall any older version from your system