Αγορά Ακινήτου

Είστε φυσικό πρόσωπο και επιθυμείτε να αγοράσετε ακίνητο στην Ελλάδα;

Πρέπει να γνωρίζετε πως η αγορά ενός ακινήτου στην Ελλάδα συνεπάγεται ορισμένες φορολογικές υποχρεώσεις πριν και μετά από αυτήν.

Περιηγηθείτε στις ενότητες που σας ενδιαφέρουν για να ενημερωθείτε σχετικά:

If you are an individual wishing to buy property in Greece, you should know that such action comes with certain tax obligations both before and after the purchase.

In the handy manual that follows you may find out more about those obligations and the requirements you need to meet before and after the purchase, as well as the ones derived from renting out your property either in case of long-term or short-term rental or in case you wish to sell your property.