Θέλω να μισθώσω το ακίνητό μου (μακροχρόνια μίσθωση)

Ως ιδιοκτήτης ακινήτου στην Ελλάδα έχετε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε (μισθώσετε) το ακίνητο σας σε καθεστώς μακροχρόνιας μίσθωσης. Στην  περίπτωση αυτή έχετε τις εξής βασικές φορολογικές υποχρεώσεις:

  • να δηλώσετε τα στοιχεία της μίσθωσης

Στη μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου πρέπει να υποβάλετε το μισθωτήριο του ακινήτου. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στα Στοιχεία Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας έως το τέλος του επόμενου μήνα από τη συμφωνία μίσθωσης.

  • να δηλώνετε τα εισοδήματα που αποκτάτε από τη μίσθωση του ακινήτου σας
  • να συμπληρώσετε την Αναλυτική Κατάσταση για τα μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας (έντυπο Ε2)∙
  • να υποβάλλετε τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1).

Δείτε επίσης: