Ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α.

Υπάρχουν ομάδες επιτηδευματιών οι οποίες μπορούν να επιλέξουν, εάν πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να ενταχθούν σε  κάποιο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.

Δείτε ενδεικτικά τα ακόλουθα ειδικά καθεστώτα:
 

Α) Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (άρθρο 39)

Το καθεστώς αυτό είναι προαιρετικό και σε  αυτό εντάσσονται οι πραγματικά μικρές επιχειρήσεις για τις οποίες η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. δημιουργεί επιπλέον διοικητικό βάρος.

Μπορείτε να ενταχθείτε εάν:

 • είστε νέα επιχείρηση ή
 • κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποιήσατε παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Μάθετε ότι:

Η υπέρβαση του ορίου των 10.000 ευρώ εντός του φορολογικού έτους καθιστά υποχρεωτική την μετάταξη σας στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., η οποία συντελείται από την στιγμή της πραγματοποίησης της πράξης, με την οποία έγινε η υπέρβαση του ορίου.

Θυμηθείτε:

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την ένταξη σας στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων εδώ.


Στην περίπτωση αυτή:

 • Δεν έχετε υποχρέωση να υποβάλλετε δηλώσεις Φ.Π.Α..
 • Δεν έχετε δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών σας.
 • Στα λογιστικά στοιχεία που εκδίδετε υποχρεούστε να αναγράφετε την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας – απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων άρθρο 39 ν.2859/2000».
   

Β) Ειδικό καθεστώς αγροτών (άρθρο 41)

  Μπορείτε να ενταχθείτε στο καθεστώς αυτό εάν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος:

  • λάβατε επιδότηση κατώτερη των 5.000 ευρώ και
  • πραγματοποιήσατε πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής σας και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των 15.000 ευρώ.

  Τα κριτήρια αυτά λαμβάνονται σωρευτικά, δηλαδή πρέπει να συντρέχουν και τα δύο.

  Στην περίπτωση αυτή:

  • Δεν επιβαρύνετε με Φ.Π.Α. τις παραδόσεις των αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών και δεν έχετε υποχρέωση να υποβάλλετε δηλώσεις Φ.Π.Α..
  • Δικαιούστε να λάβετε επιστροφή του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιήσατε για την άσκηση της αγροτικής σας εκμετάλλευσης με ειδική διαδικασία.

  Θυμηθείτε:

  Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους αγρότες ειδικού καθεστώτος θα βρείτε στον συνοπτικό χρηστικό οδηγό φορολογικών υποχρεώσεων αγροτών, πατώντας εδώ.