Πράξεις που απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ορισμένες πράξεις  που διενεργείτε μπορεί να απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. Οι απαλλασσόμενες πράξεις αναπτύσσονται στα άρθρα 22 έως 29 του κώδικα Φ.Π.Α..

Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποιες απαλλασσόμενες πράξεις που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας και για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών βάσει του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως:

  •  η παροχή υπηρεσιών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης,
  •  η παροχή υπηρεσιών από γιατρούς, οδοντιάτρους, κ.λπ.,
  •  η παροχή κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης,
  •  η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, αθλητισμού,
  •  οι ασφαλιστικές εργασίες,
  •  οι μισθώσεις ακινήτων κ.λπ..
     

Πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Για τις πράξεις του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. δεν έχετε, κατά γενικό κανόνα,  δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών σας.