Υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α.

Όσοι είστε ενταγμένοι στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., όσοι δηλαδή πραγματοποιείτε

  • φορολογητέες πράξεις ή
  • πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου και για τις οποίες έχετε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου

θα πρέπει να υποβάλλετε δήλωση Φ.Π.Α. υποχρεωτικά για κάθε φορολογική περίοδο ανεξάρτητα αν το υπόλοιπο της δήλωσης σας είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό.

 

Πότε και πώς υποβάλλετε τη δήλωση Φ.Π.Α
 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη κάθε φορολογικής περιόδου.

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποβάλλετε τη δήλωση:

  • μηνιαία όσοι είστε υπόχρεοι να τηρείτε βιβλία και να εκδίδετε στοιχεία με βάση τα πλήρη λογιστικά πρότυπα (διπλογραφικά) και το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκεινται στο φόρο,
  • τριμηνιαία όσοι είστε υπόχρεοι να τηρείτε βιβλία και να εκδίδετε στοιχεία με βάση τα απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα (απλογραφικά) ή δεν είστε υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.

Για να συμπληρώσετε τη δήλωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Έντυπο 050.
 

Θυμηθείτε:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. δείτε εδώ.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις, αρχικές ή τροποποιητικές,  επιβαρύνονται με τόκους και επιφέρουν τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
 

Πότε και πώς πληρώνετε τον Φ.Π.Α.

1. Αν το αποτέλεσμα της δήλωσης είναι χρεωστικό:

Η πληρωμή του φόρου γίνεται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη του μήνα υποβολής της δήλωσης.

Αν ο φόρος είναι πάνω από 100 ευρώ, έχετε τη δυνατότητα να καταβάλλετε το ποσό σε δύο ισόποσες δόσεις αρκεί να συμπληρώσετε τον σχετικό κωδικό στη δήλωση Φ.Π.Α., εφόσον η δήλωση είναι εμπρόθεσμη.

Στην περίπτωση αυτή, καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της δεύτερης δόσης είναι η τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα από τον μήνα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α..

 

2. Αν το αποτέλεσμα της δήλωσης είναι πιστωτικό:

Αν το αποτέλεσμα της δήλωσης είναι πιστωτικό έχετε δύο επιλογές:

  • είτε να μεταφέρετε το πιστωτικό υπόλοιπο στη δήλωση Φ.Π.Α. της επόμενης περιόδου,
  • είτε να υποβάλλετε αίτηση επιστροφής.
     

Μάθετε ότι:

Η αίτηση επιστροφής γίνεται ηλεκτρονικά. Κατά την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. θα πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό 503 της δήλωσης, να δηλώσετε στον κωδικό 507 την αιτία επιστροφής και παράλληλα να συμπληρώσετε στοιχεία τράπεζας και τραπεζικού λογαριασμού.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Για την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου είναι πιθανό να απαιτείται έλεγχος από την Δ.Ο.Υ..

Μην παραλείψετε:

  • Να συμπληρώσετε τον αριθμό λογαριασμού σας IBAN, στον οποίο επιθυμείτε να κατατεθεί το ποσό της επιστροφής, αν δεν υπάρχουν άλλες οφειλές.

Εάν έχετε οφειλές:

  • Αυτές συμψηφίζονται αυτόματα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Αν υπάρχει υπολειπόμενο ποσό προς επιστροφή τότε θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση δηλώνοντας τον αριθμό λογαριασμού σας IBAN.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις

«Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις για ΦΠΑ - VIES».