Εγκεκριμένες αναβαθμίσεις ταμειακών μηχανών (ΦΗΜ-OCR) με δυνατότητα διασύνδεσης

ΤΥΠΟΣ ΦΗΜ
ΤΥΠΟΣ ΦΗΜ
ΤΥΠΟΣ ΦΗΜ
ΤΥΠΟΣ ΦΗΜ
1
ADMATE F-1
2
ADMATE OL-2024
3
ADMATE OL-3024
4
ADMATE SETTE
5
ADMIN AD-300
6
ADMIN SD-100
7
ALGO ONE
8
ALGOBOX III
9
AQ SMART
10
AQ SMART NEO
11
ASSO
12
AURORA
13
CARAT LEADER
14
CARAT PERFECT
15
CITIZEN FISCAL II
16
DAISY EXPERX SX
17
DATASIGN MAX57
18
DATASIGN MAX80
19
DATECS BLUECASH-50MX
20
DATECS CTR-100
21
DATECS CTR-150
22
DATECS CTR-150X
23
DATECS CTR-210
24
DATECS CTR-220
25
DATECS CTR-222
26
DATECS CTR-410
27
DATECS FP-700
28
DATECS FP-700X
29
DATECS POCKET
30
DATECS WP-500
31
DCR ALL IN ONE
32
DCR ALL IN ONE PLUS
33
DPS S-710 PLUS
34
DPS SMART S
35
DTEC-100 extra
36
DTEC-100MD
37
DTEC-150
38
DTEC-150MD
39
DTEC-200
40
DTEC-200MD
41
DTEC-50 extra
42
DTEC-50MD
43
E CASH
44
EASY J ONLINE
45
EDO
46
EDO CR
47
ELEPHANT
48
ELIO
49
ELIO CR
50
ELTORO
51
ELTORO CR
52
ELZAB HELLAS LINK
53
ELZAB HELLAS SMART
54
ELZAB HELLAS TWO
55
EPIA CR
56
EPIA MCR
57
EPSON iBOX
58
eXS II
59
FLEXI PALM
60
ICS i30
61
ICS MAXI II
62
ICS MAXI REST
63
ICS MICRO
64
ICS MICRO II
65
ICS MICRO III
66
ICS POSEIDON II
67
ICS POSEIDON NET
68
ICS TOP
69
ICS TOP II
70
INCOTEX 133
71
INCOTEX 133WEB
72
INCOTEX 777
73
INFOCARINA i57 III
74
INFOCARINA NET i57
75
INFOCARINA NET I57 ΙΙ
76
INFOCARINA NET PLUS
77
INFOPOS Exs
78
IP CASH
79
IP CASH
80
IP SMART
81
JOTA PLUS
82
LUPO
83
MERCATO
84
MERCATO CR
85
MF-EJ320B
86
MICROMEDIA MINI
87
MINI PLUS
88
MIRKA
89
MIRKA III
90
MIRKA PLUS
91
NEON PLUS
92
NORIKO S100
93
NORMA ECO
94
NORMA EJ NET
95
NORMA EJ NET II
96
NORMA iTOUCH
97
NORMA PLUS
98
PERFECT M
99
PERFECT NEO
100
PROLINE ERGOSPEED 4
101
PROLINE GALAXY
102
PROLINE GALAXY PLUS
103
PROLINE GRANDe
104
PROLINE IPALM
105
PROLINE NOVA
106
PROLINE NOVA II
107
PROLINE NOVA+
108
PROLINE POLO
109
PROLINE POLO PLUS
110
PROLINE POLO PLUS (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ)
111
PROLINE SIGNUP
112
QUORION QMP52
113
QUORION QMP54
114
RBS 101-FMS
115
RBS EDO WEB
116
RBS ELIO WEB
117
RBS MERCATO NET
118
SAM4S ER230 EJ
119
SAM4S ER230 EJ NET
120
SAM4S ER420 EJ
121
SAM4S ER420 EJ NET
122
SAM4S NR300
123
SAM4S NR320
124
SAM4S NR320 NET
125
SAMTEC AI NET
126
SAREMA FIRST
127
SAREMA MINI
128
SAREMA STORE
129
SAREMA XS
130
SENTO LAN E
131
SPECTRA 107
132
SPECTRA 207
133
SPECTRA 507
134
SUBTOTAL ONE
135
SUBTOTAL ONE Plus
136
SUBTOTAL ONE PLUS RR
137
SUBTOTAL PICCO
138
SUBTOTAL POSTO
139
TAX AGENT- FMS
140
TPD 133 DUAL
141
TPD 777 DUAL
142
WISDOR DTEC-100
143
WISDOR DTEC-50
144
ΑΔΗΜΕ TEPSON 6000 NET
145
ΝΑΝΟ