Εγκεκριμένες αναβαθμίσεις ταμειακών μηχανών (ΦΗΜ-OCR) με δυνατότητα διασύνδεσης

ΤΥΠΟΣ ΦΗΜ
ΤΥΠΟΣ ΦΗΜ
ΤΥΠΟΣ ΦΗΜ
ΤΥΠΟΣ ΦΗΜ
1
ADMATE F-1
2
ADMATE OL-2024
3
ADMATE OL-3024
4
ADMATE SETTE
5
ADMIN AD-300
6
ADMIN SD-100
7
AQ SMART
8
AQ SMART NEO
9
ASSO
10
CARAT LEADER
11
CARAT PERFECT
12
CITIZEN FISCAL II
13
DAISY EXPERX SX
14
DATECS CTR-100
15
DATECS CTR-150
16
DATECS CTR-210
17
DATECS CTR-220
18
DATECS CTR-222
19
DATECS CTR-410
20
DATECS FP-700
21
DATECS POCKET
22
DATECS WP-500
23
DCR ALL IN ONE
24
DCR ALL IN ONE PLUS
25
DPS S-710 PLUS
26
DPS SMART S
27
DTEC-100 extra
28
DTEC-150
29
DTEC-200
30
DTEC-50 extra
31
E CASH
32
EASY J ONLINE
33
EDO
34
ELEPHANT
35
ELIO
36
ELIO CR
37
ELTORO
38
ELTORO CR
39
ELZAB HELLAS LINK
40
ELZAB HELLAS SMART
41
ELZAB HELLAS TWO
42
EPIA CR
43
EPIA MCR
44
EPSON iBOX
45
FLEXI PALM
46
ICS i30
47
ICS MAXI REST
48
ICS MICRO
49
ICS MICRO II
50
ICS POSEIDON II
51
ICS POSEIDON NET
52
ICS TOP
53
ICS TOP II
54
INCOTEX 133
55
INCOTEX 133WEB
56
INCOTEX 777
57
INFOCARINA NET i57
58
INFOCARINA NET I57 ΙΙ
59
INFOCARINA NET PLUS
60
INFOPOS Exs
61
IP CASH
62
IP CASH
63
IP SMART
64
JOTA PLUS
65
LUPO
66
MERCATO
67
MERCATO CR
68
MF-EJ320B
69
MICROMEDIA MINI
70
MINI PLUS
71
MIRKA
72
MIRKA PLUS
73
NEON PLUS
74
NORIKO S100
75
NORMA ECO
76
NORMA EJ NET
77
NORMA EJ NET II
78
NORMA iTOUCH
79
NORMA PLUS
80
PERFECT M
81
PERFECT NEO
82
PROLINE ERGOSPEED 4
83
PROLINE GALAXY
84
PROLINE GRANDe
85
PROLINE IPALM
86
PROLINE NOVA
87
PROLINE NOVA+
88
PROLINE POLO
89
PROLINE POLO PLUS
90
PROLINE POLO PLUS (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ)
91
QUORION QMP52
92
QUORION QMP54
93
RBS EDO WEB
94
RBS ELIO WEB
95
RBS MERCATO NET
96
SAM4S ER230 EJ
97
SAM4S ER230 EJ NET
98
SAM4S ER420 EJ
99
SAM4S ER420 EJ NET
100
SAM4S NR300
101
SAM4S NR320
102
SAM4S NR320 NET
103
SAREMA FIRST
104
SAREMA MINI
105
SAREMA STORE
106
SAREMA XS
107
SENTO LAN E
108
SPECTRA 107
109
SPECTRA 207
110
SPECTRA 507
111
SUBTOTAL ONE
112
SUBTOTAL ONE Plus
113
SUBTOTAL PICCO
114
SUBTOTAL POSTO
115
WISDOR DTEC-100
116
WISDOR DTEC-50
117
ΑΔΗΜΕ TEPSON 6000 NET
118
ΝΑΝΟ