Τεχνικοί φάκελοι γεωγραφικών ενδείξεων αλκοολούχων ποτών

1

α. Τεχνικός φάκελος για την γεωγραφική ένδειξη "Ούζο"

β. Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος για την γεωγραφική ένδειξη Ούζο (Τροποποίηση 22/4/2016)

γ. Παράρτημα I. Διάγραμμα παραγωγής ούζου

δ. Παράρτημα II. Άμβυκας απόσταξης

2

α. Ούζο Μυτιλήνης (Αρχικός)

β. Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος για τη γεωγραφική ένδειξη Ούζο Μυτιλήνης (Τροποποίηση 28/4/2016)

3

α. Ούζο Πλωμαρίου

β. Ούζο Πλωμαρίου (Τροποποίηση 23/09/2014)

γ. Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος για τη γεωγραφική ένδειξη Ούζο Πλωμαρίου  (Τροποποίηση 15/12/2017)

4

α. Ούζο Καλαμάτας (Αρχικός)

β. Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος για τη γεωγραφική ένδειξη Ούζο Καλαμάτας (Τροποποίηση 15/7/2016)

5

α. Ούζο Θράκης (Αρχικός) 

β.Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος για τη γεωγραφική ένδειξη Ούζο Θράκης (Τροποποίηση 29/6/2016)   

γ. Παράρτημα-Φωτογραφία

6

α. Ούζο Μακεδονίας 

β. Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος για τη γεωγραφική ένδειξη Ούζο Μακεδονίας (Τροποποίηση 7/11/2016)

7

α. Τεχνικός φάκελος ηδύποτου Τεντούρα (Αρχικός) 

β. Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος ηδύποτου Τεντούρα (Τροποποίηση 22/5/2015)

8

α. Τεχνικός φάκελος ηδύποτου Μαστίχα Χίου (Αρχικός)

β. Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος Μαστίχα Χίου (Τροποποίηση 05/06/2015)

9

α. Τεχνικός φάκελος ηδύποτου (λικέρ) Κουμκουάτ Κέρκυρας (Αρχικός)

β. Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος ηδύποτου (λικέρ) Κουμκουάτ Κέρκυρας. (Τροποποίηση 10/09/2015)

10

α. Τεχνικός φάκελος ηδύποτου (λικέρ) Κίτρο Νάξου (Αρχικός)

β. Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος ηδύποτου (λικέρ) Κίτρο Νάξου (Τροποποίηση 10/09/2015)

γ. Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος ηδύποτου (λικέρ) Κίτρο Νάξου (Τροποποίηση 24/10/2016)

11

α. Τεχνικός φάκελος τσίπουρου Μακεδονίας (Αρχικός)

β. Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος Τσίπουρο Μακεδονίας (τροποποίηση 2/12/2016)

γ. παράρτημα-φωτογραφία

12

α. Τεχνικός φάκελος τσικουδιά Κρήτης 

β. Τροποιημένος τεχνικός φάκελος τσικουδιά Κρήτης (τροποποίηση 30/12/2016)

γ. παράρτημα Ι-φωτογραφία

δ. παράρτημα II-φωτογραφία

13

α. Τεχνικός φάκελος τσίπουρου Θεσσαλίας 

β. Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος Τσίπουρο Θεσσαλίας (τροποποίηση 27/01/2017)

γ. Παράρτημα. Φωτογραφία Άμβυκα Απόσταξης στα Μετέωρα

14

α. Τεχνικός φάκελος τσίπουρου Τυρνάβου 

β. Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος Τσίπουρο Τυρνάβου (τροποποίηση 2/2/2017)

γ. Παράρτημα. Απόσπασμα από τα Θεσσαλικά Χρονικά.

15

α. Τεχνικός φάκελος τσίπουρου - τσικουδιάς  (Αρχικός)

β. Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος Τσίπουρο-Τσικουδιά (τροποποίηση 2/12/2016)

γ. Τροποποιημένος τεχνικός φάκελος Τσίπουρο-Τσικουδιά (τροποποίηση 10/10/2017)

δ. παράρτημα I-φωτογραφία

ε. παράρτημα II-φωτογραφία