Ανακοίνωση (07/02/2022)

Σας ενημερώσουμε ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών μετάπτωσης και λειτουργίας των βάσεων δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στις νέες υποδομές Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων  και συνεχούς λήψης Αντιγράφων Ασφάλειας Βάσεων Δεδομένων, κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 11/02/2022, 05.00 μ.μ. μέχρι και την Κυριακή 13/02/2022, 06.00 μ.μ, δεν θα είναι διαθέσιμη η πρόσβαση στα Π.Σ. Εισροών-Εκροών Εκροών της ΑΑΔΕ.

Θα καταβληθεί προσπάθεια οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι κατά το δυνατό μικρότερη η επίδραση από τη μη διαθεσιμότητα των ψηφιακών υπηρεσιών.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.