Επιχειρησιακές προδιαγραφές myDATA

a

Με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και της ροής της πληροφορίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myDATA παρατίθεται η παρακάτω επιχειρησιακή ανάλυση.

 

Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών ΑΑΔΕ - v.0.6

Αναλυτική Περιγραφή Λειτουργίας v0.6

a