Τεκμηρίωση για Επιχειρήσεις

a


Παρουσίαση Εγγραφής – Εξουσιοδότησης στο myDATA
  • Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ. Οδηγός εγγραφής για διαβίβαση παραστατικών μέσω ERP συστημάτων

 

  • Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ. Διαδικασία εξουσιοδότησης Λογιστών - Λογιστικών Γραφείων και Παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω της εφαρμογής myDATA


a