Παρακολούθηση αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ που έχουν αποσταλεί στις Δ.Ο.Υ. με την ΠΟΛ.1073

Γνωστοποίηση Υψηλότερων και Χαμηλότερων επιδόσεων στη διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ με την ΠΟΛ.1073, για την εβδομάδα  02/01/2017-08/01/2017


Οι 3 μεγαλύτερες θετικές μεταβολές (βελτίωσης Ρυθμού εξυπηρέτησης) των δικαιούχων επιχειρήσεων, στην διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ με την ΠΟΛ. 1073 σημειώθηκαν από τις παρακάτω ΔΟΥ:

Θέση κατάταξης

Περιγραφή ΔΟΥ

Αριθμός αιτήσεων

1 ΤΡΙΠΟΛΗΣ +40
2 Β΄ ΛΑΡΙΣΑΣ +29
3 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ +25


Οι 3 μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές (επιδείνωσης Ρυθμού εξυπηρέτησης) των δικαιούχων επιχειρήσεων στην διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ με την ΠΟΛ. 1073 σημειώθηκαν από τις παρακάτω ΔΟΥ:

Θέση κατάταξης

Περιγραφή ΔΟΥ

Αριθμός αιτήσεων

1 ΒΕΡΟΙΑΣ -15
2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ -13
3 ΛΑΜΙΑΣ -11


Οι τρείς ΔΟΥ με τον μεγαλύτερο πλήθος αιτήσεων σε αναμονή (>90 ημερών) είναι οι παρακάτω:

Θέση κατάταξης

Περιγραφή ΔΟΥ

Αριθμός αιτήσεων

1 Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 637
2 ΒΕΡΟΙΑΣ 265
3 ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 262


Αναλυτική κατάσταση των ΔΟΥ με βάση την τρέχουσα, εβδομαδιαία σειρά κατάταξης, μπορείτε να δείτε στο παρακάτω αρχείο.