Μητρώο Πλοίων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του  ν. 4256/2014 εγκαθίσταται  στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)  ηλεκτρονικό «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών» με σκοπό τη καταχώριση του συνόλου των στοιχείων που απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ανωτέρω Αρχής, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικής Πολιτικής.
 
Στο Μητρώο καταχωρίζονται τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν.4256/14.

Προσοχή!

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης για την καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων παρατείνεται μέχρι 15.9.2019 για τα ήδη νηολογημένα ή εγγεγραμμένα κατά τις 15.11.2018, πλοία αναψυχής (ιδιωτικά και επαγγελματικά) και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια (σχετ. αρθρ. 20 ν.4613/19 – Ε.2094/2019).

Προθεσμίες
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Εγχειρίδιο χρήσης