ΦΠΑ Εισαγωγών – Εξαγωγών

Στην παρούσα σελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά αναφορικά με τον ΦΠΑ Εισαγωγών – Εξαγωγών και ειδικότερα:

• Τους ισχύοντες συντελεστές του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας  και τα αγαθά που υπόκεινται σε αυτούς

• Τι ισχύει κατά την εισαγωγή και εξαγωγή των αγαθών και τις σχετικές απαλλαγές  από το φόρο

• Το ισχύον νομικό πλαίσιο

• Τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

 

Τα κείμενα που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα, δε δεσμεύουν τη Διοίκηση και δεν υποκαθιστούν τα ισχύοντα νομικά κείμενα.

 

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις