Λοιπές Eθνικές Φορολογίες

Σε αυτή τη σελίδα θα ενημερωθείτε για:

1) τους εθνικούς φόρους κατανάλωσης (πλην των εναρμονισμένων σε επίπεδο ΕΕ ΕΦΚ) που επιβάλλονται στον καφέ, στα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού και ακολουθούν κατ΄ αναλογία τη νομοθεσία για τους ΕΦΚ με ορισμένες διαφοροποιήσεις καθόσον πρόκειται για εθνικά επιβαλλόμενους φόρους.

2) τον φόρο πολυτελείας που αποτελεί εθνική φορολογία και επιβάλλεται σε συγκεκριμένα προϊόντα

 

Τα κείμενα που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα, δε δεσμεύουν τη Διοίκηση και δεν υποκαθιστούν τα ισχύοντα νομικά κείμενα.

 

Κατάλογοι Επικοινωνίας

Σχετικές διατάξεις
ΔΕΦΚΦ Β 1182030 (ΦΕΚ 4173 Β /23-12-2016) - Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη-Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., παρακολούθησης και ελέγχου αυτών