Τελωνεία (BREXIT)

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ KAI Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗ Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΕ ΚΑΙ ΗΒ

Την 1 Ιανουαρίου 2021  (01/01/2021 – 00:00 ώρα κεντρικής Ευρώπης) το ΗΒ της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας αποχωρεί από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση και προσχωρεί «αυτόματα» στη Σύμβαση της Κοινής Διαμετακόμισης (CTC-Common Transit Convention), καθώς η μεταβατική περίοδος που προβλέφθηκε με τη συμφωνία αποχώρησης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
 

Σχετικά αρχεία:

Ανακοινώσεις
01-01-2021 - Ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, και της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με διαδικασίες ασφαλείας για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών, και της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας σχετικά με τη συνεργασία για τις ασφαλείς και ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας
Σχετικές διατάξεις - Οδηγίες
ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2252/2020 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ας Δεκεμβρίου 2020 για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, και της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με διαδικασίες ασφαλείας για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών (L444/31-12-2020)