Τρέχοντα προγράμματα εκπαίδευσης

Α/Α Τίτλος Ημ/νία έναρξης Ημ/νία λήξης Πόλη υλοποίησης Διάρκεια σε ώρες Πρόσκληση Ωρολόγιο πρόγραμμα Μήνας
1 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - 518.112.Τ.1723.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Πρόσκληση ΙΟΥΝΙΟΣ
2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - 99.104.Π.4081.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 21 Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΙΟΥΝΙΟΣ
3 ΜΕΡΙΚΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - 99.109.Φ.921.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 21 Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΙΟΥΝΙΟΣ
4 DP-100 DESIGNING AND IMPLEMENTING A DATA SCIENCE SOLUTION ON AZURE - 99.082.Π.4383.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 24 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΙΟΥΝΙΟΣ
5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - 99.105.Π.4081.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 21 Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΙΟΥΝΙΟΣ
6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - 518.118.Φ.2401.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 28 ΙΟΥΝΙΟΣ
7 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ - ΜΕΡΟΣ 1 - 518.098.Ο.1461.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 28 Πρόσκληση ΙΟΥΝΙΟΣ
8 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣLIVE - 518.110.Φ.3561.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 2 Πρόσκληση ΙΟΥΝΙΟΣ
9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ OSS/IOSS - 518.113.Τ.3821.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 2 ΙΟΥΝΙΟΣ
10 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ) – ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ - 99.120.Ο.4481.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 7 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΙΟΥΝΙΟΣ
11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - 99.106.Π.4081.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 21 Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΙΟΥΝΙΟΣ
12 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ - ΜΕΡΟΣ 2 - 518.119.Ο.1701.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 35 ΙΟΥΝΙΟΣ
13 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - 518.114.Τ.1722.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 14 ΙΟΥΝΙΟΣ
14 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣLIVE - 518.111.Φ.3561.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 2 Πρόσκληση ΙΟΥΝΙΟΣ
15 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - 99.107.Π.4081.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 21 Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΙΟΥΝΙΟΣ
16 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - 99.123.Φ.4501.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 7 Πρόσκληση ΙΟΥΝΙΟΣ
17 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ) – ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ - 99.121.Ο.4481.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 7 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΙΟΥΝΙΟΣ
18 ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΕΤΚ) - 518.115.Τ.1721.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 2 ΙΟΥΝΙΟΣ
19 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ) – ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ - 99.122.Ο.4481.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 7 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΙΟΥΝΙΟΣ
20 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ - 99.128.Τ.4161.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 70 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΙΟΥΛΙΟΣ

Προγράμματα Εκπαίδευσης aaa

Εκπαιδευτικά προγράμματα προηγούμενων ετών
Εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ (κλειστά)