Τρέχοντα προγράμματα εκπαίδευσης

Α/Α Τίτλος Ημ/νία έναρξης Ημ/νία λήξης Πόλη υλοποίησης Διάρκεια σε ώρες Πρόσκληση Ωρολόγιο πρόγραμμα Μήνας
1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - 99.063.Π.4081.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 28 Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΜΕΣΩ X-RAY - 518.072.Τ.3281.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 4 ΑΠΡΙΛΙΟΣ
3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: MS EXCEL 2010 - 518.074.Ο.145.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 28 ΑΠΡΙΛΙΟΣ
4 ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - 518.066.Φ.150.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 28 ΑΠΡΙΛΙΟΣ
5 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣLIVE - 518.066.Φ.150.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 2 Πρόσκληση ΑΠΡΙΛΙΟΣ
6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ - 20.071.Τ.3841.24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 492 ΑΠΡΙΛΙΟΣ
7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - 99.064.Π.4081.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 28 Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΑΠΡΙΛΙΟΣ
8 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΑΦΟΥΣ ΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ - 558.073.Ο.4261.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 7 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΑΠΡΙΛΙΟΣ
9 ΤRAINING ON ADMINISTRATIVE COOPERATION INSTRUMENTS - 10.067.Φ.4103.24 ΑΘΗΝΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΣ
10 AZ-900T00 MICROSOFT AZURE FUNDAMENTALS - 99.078.Π.4321.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 8 Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΑΠΡΙΛΙΟΣ
11 DP-900 MICROSOFT AZURE DATA FUNDAMENTALS - 99.081.Π.4341.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 8 Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΑΠΡΙΛΙΟΣ
12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - 99.070.Π.4081.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 28 Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΑΠΡΙΛΙΟΣ
13 DP-300 ADMINISTERING RELATIONAL DATABASES ON MICROSOFT AZURE - 99.083.Π.4361.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 32 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΑΠΡΙΛΙΟΣ
14 PL-300 MICROSOFT POWER BI DATA ANALYST - 99.080.Π.4381.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 24 Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΑΠΡΙΛΙΟΣ
15 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣLIVE - 518.069.Φ.3561.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 2 Πρόσκληση ΑΠΡΙΛΙΟΣ
16 AI-900 MICROSOFT AZURE AI FUNDAMENTALS - 99.079.Π.4382.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 8 Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΑΠΡΙΛΙΟΣ
17 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ EUSURVEY - 10.029.Π.3621.24 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 8 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΑΠΡΙΛΙΟΣ
18 AZ-104 MICROSOFT AZURE ADMINISTRATOR - 99.084.Π.4342.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 32 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΑΠΡΙΛΙΟΣ
19 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 50 ΚΦΔ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν.4646/2019 - 99.093.Φ.4461.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 14 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΑΠΡΙΛΙΟΣ
20 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - 99.077.Τ.3801.24 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 7 Πρόσκληση Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Προγράμματα Εκπαίδευσης aaa

Εκπαιδευτικά προγράμματα προηγούμενων ετών
Εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ (κλειστά)