Μισθοδοσία

Μόλις πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία και η ανάληψη υπηρεσίας των νέων υπαλλήλων, ακολουθούν οι ενέργειες για την ένταξή τους στο μηχανογραφικό σύστημα Μισθοδοσίας του προσωπικού  της Α.Α.Δ.Ε.

i. Δικαιολογητικά

Οι νέοι υπάλληλοι, μετά την ορκωμοσία τους και την ανάληψη υπηρεσίας, απαιτείται να συγκεντρώσουν άμεσα τα σχετικά δικαιολογητικά για την έναρξη της μισθοδοσίας τους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 

Μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να συμπληρώσουν και τους συνημμένους πίνακες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την εισαγωγή του μισθοδοτούμενου στο μηχανογραφικό σύστημα μισθοδοσίας.

 

(Πλησιέστερο ΕΦΚΑ στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία: οδός Μαρίνου Αντύπα &  Ναυαρίνου 1.)

 

ii. Υποβολή δικαιολογητικών

Οι νέοι υπάλληλοι μόλις συγκεντρώσουν όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τη μισθοδοσία τους και έχοντας συμπληρώσει και τους σχετικούς πίνακες, τα καταθέτουν στη Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε., η οποία οφείλει να τα αποστείλει στο Β Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Τα παραστατικά υποβάλλονται από την Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε., στην αρμόδια ως άνω υπηρεσία της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Α.Α.Δ.Ε.. Υποβολή τους μέσω FAX δεν γίνεται δεκτή.

 

iii. Έναρξη μισθοδοσίας

Η μισθοδοσία των νέων υπαλλήλων ξεκινά μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρισή τους στο μηχανογραφικό σύστημα Μισθοδοσίας του προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε.

 

iv. Καταβολή μισθοδοσίας

Η καταβολή του μισθού πραγματοποιείται δύο φορές το μήνα, ανά δεκαπενθήμερο, με κατάθεση του ποσού στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλωθεί από τον υπάλληλο.

Η μισθοδοσία των υπαλλήλων διενεργείται από το Β΄ Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (Ερμού 23-25, Αθήνα).

 

v. Σημείωση:

Οι νέοι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε ξεκινούν να αμείβονται ήδη από τη φοίτησή τους στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της Α.Α.Δ.Ε., και δεν αναμένεται η τοποθέτησή τους σε υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. για να λάβουν το μισθό τους.

Επιπλέον ποσά για τυχόν έξοδα μετακίνησης ή διαμονής των νέων υπαλλήλων στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία δεν καλύπτονται και δεν καταβάλλονται από την Α.Α.Δ.Ε.